صفحه اصلی > شبکه تحقیقاتی مرکز 

نام

رشته

ایمیل

محل  کار

دکتر علیرضا طالبی

اندرولوژی

prof_talebi@ssu.ac.ir

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

دکتر سيد مهدي كلانتر

 

متخصص ژنتيك

 

smkalantar@yahoo.com

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

دکترحسن  حسني بافراني

دكتري تخصصي، متخصص جنین شناسی

hhassani@kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی کاشان

دکتر زینت قنبری

ژنیکولوژی اروژنیکولوژی

vhrc@tums.ac.ir

مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر تهران

 

دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

فوق تخصص زنان وزایمان ونازایی

parsame@rogers.com

مرکز تحقیقات ناباروری شیراز

دکتر محمد علي خلیلی

 

 

 

دکتری ازمایشگاه

khalili59@hotmail.com

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

دكتر محمد علي كريم زاده

 

متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ نازايي

 

makarimzadeh@yahoo.com

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

دکتر عالمتاج صمصامی

فوق تخصص زنان وزایمان و نازایی

samsamia@sums.ac.ir

مرکز تحقیقات ناباروری شیراز

ماه منیر جهانیان

زنان و زایمان

jahanian M@ mum

s

. ac.ir

 

مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری میلاد مشهد

فاطمه  و حیذ رودسري

زنان و زایمان

Vahid roodsaif@mums.ac.ir

بیمارستان قائم

دفتر گروه زنان

 

دكتر رباب داور

 

متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ نازايي

 

r_davar@yahoo.com

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

حسين  نيكزاد

دكتري تخصصي علوم تشريحي

nikzad_h@kaums.ac.i

مرکز تحقیقاتی کاشان

بهرنگ آبادپور

 

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان

 

مرکز فوق تخصصی ابن سینا

دكتر مريم افتخار

 

متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ نازايي

 

eftekhar@ssu.ac.ir

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

دکتر محمدرضا معین

 

اورولوژی

moein1339@yahoo.com

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

حسن احمدیا

متخصص اورولوژی

ahmadnia2001@yahoo.com

مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری میلاد مشهد

فاطمه  فروزانفر

زنان و زايمان

forozanfar_f@kaums.ac.ir

مرکز تحقیقاتی کاشان