صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > معرفی مرکز 

معرفی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

 

خداوند متعال را سپاس می گویم که مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس طی دو سال توانسته است در زمینه فعالیت های پژوهشی رشد چشمگیری داشته باشد  و امتیاز لازم جهت اخذ موافقت قطعی را  از وزارت بهداشت کسب نماید.اعضای هیئت علمی این مرکز  با بالاترین انگیزه و توان علمی  در کنار فعالیت های آموزشی فعالیت های پژوهشی ارزشمندی را بصورت گروهی انجام می دهند و تلا ش می نمایند در   آینده خود را به رسالت و هدف آرمانی مرکز نزدیک نمایند

با توجه به اینکه دراستا ن ماناباروری شایع بوده واین مسئله هم ازنظرعاطفی واقتصادی خانواده وجامعه راتحت تأثیرمی گذارد و از آنجاییکه انجام مطالعات كاربردي در اين زمینه مورد لزوم  است ،تصميم گرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مركزي به منظور متمركز نمودن امكانات و توانایی هاي اين حوزه علمی تاسیس گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات اوليه، و پیگیری جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان "مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان" با هدف  تعیین نیاز های اولویت دار حال و آینده سلامت باروری و درمان ناباروری راه اندازی شد و فعالیت خود را از سال 1386 در بیمارستان شریعتی آغاز نمود، سپس در آبان ماه سال1386 موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

 

رسالت

تامین امکانات و هدایت و بهره برداری از پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه علوم باروری و ناباروری

 

اهداف کلان

·        ممتاز در انجام تحقیقات بنیادی و بین رشته ای باروری و ناباروری در سطح ملی و بین المللی

·        سومین مرکز مرجع ملی در آموزش و تربیت محقق و متخصص فناوری های نوین باروری و ناباروری

·        اولین مرجع مشاوره در سیاستگذاری و تدوین رهنمودهای علمی و اجرایی باروری و ناباروری در منطقه جوب کشور