صفحه اصلی > اخبار 


راه اندازی مرکز IVF
راه اندازی مرکز IVF
 

با توجه به این که یکی از اولویتهای وزارت بهداشت ایجاد مراکز درمان ناباروری است.  به منظور احقاق این امر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  از تمام پتانسل های خود در این عرصه استفاده نموده است.مکان فیزیکی و کلیه تجهیزات خریداری شده و در حال حاضر نیروی انسانی تخصیص داده شده عملیات راه اندازی مرکز را شروع نموده اند. امید است تا پایان ماه جاری این مرکز رسما فعالیت خود را آغاز نماید.

تاریخ درج خبر : 1397/03/05 | کد خبر : ١١٧٣٩ | تعداد نمایش خبر : 156
 

 


خروج