صفحه اصلی > فعالیت های مرکز  > تفاهم نامه ها 


تفاهم نامه علمی بین مراکز
مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مرکز تحفیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه عاوم پزشکی هرمزگان
   دانلود : tafahom.pdf           حجم فایل 1840 KB