صفحه اصلی > فعالیت های مرکز  > تفاهم نامه ها 

موافقت نامه های علمی همکاری مرکز با

مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

   دانلود : tafahom.pdf           حجم فایل 1840 KB