صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اولویت های پژوهشی 

با توجه به اینکه در استان هرمزگان ناباروری شایع بوده واین مسئله هم ازنظرعاطفی واقتصادی خانواده وجامعه راتحت تأثیرمی گذارد و از آنجاییکه انجام مطالعات كاربردي در اين زمینه مورد لزوم  است ،تصميم گرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مركزي به منظور متمركز نمودن امكانات و توانایی هاي اين حوزه علمی تاسیس گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات اوليه، و پیگیری جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان "مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان" با هدف  تعیین نیاز های اولویت دار حال و آینده سلامت باروری و درمان ناباروری راه اندازی شد و فعالیت خود را از سال 1386 در بیمارستان شریعتی آغاز نمود، سپس در آبان ماه سال1386 موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

طبق روند سالهای گذشته در سال جاری نیز این مرکز اقدام به تعیین اولویتها ی مرکز نمود. بدین منظور از اعضاء مرکز خواسته شد تا نظرات خود را با در نظر گرفتن اهمیت تحقیقات ناباروری ارسال کنند. پس از جمع بندی نظرات اعضاء اولویتها در جلسات شورای پژوهشی مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لیست نهایی اولویتها تدوین شد.

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

بررسی تاثیر داروهای مختلف تحریک تخمک گذاری در درمان ناباروری


بررسی تاثیر داروهای مورد استفاده در طب سنتی در درمان ناباروری

 

درمان کیفیت تخمدان(اندومتریوز) ازطریق جراحی لاپاروسکوپی

بررسی درمان نازایی واندومتریوزازطریق لاپاروسکوپی

درمان بیماران نازایی واندومتریوز باروشهای جراحی ودارویی


 

 

بررسی روشهای مختلف درمان ناباروری


 

-طرح های مشترک با گروههای مرتبط (لاپاروسکوپی
،پریناتولوژی، نوزادان ،اخلاق پزشکی ،یورولوژی ،ژنتیک ،
سلولهای بنیادی ، علوم تشریحی ، جنین شناسی ، ایمونولوژی و...)


 

تاثیر عوامل بالینی بر قدرت باروری اسپرم با مدل های متغیر پنهان

 

شناسایی تاثیر عوامل دارویی وگیاهی بر فرایند اسپرماتوژنز
،اووژنز وناهنجاری زایی در مدل های حیوانی


 

لاپاروسکوپی درمان کیفیت تخمدان(اندومتریوز) از طریق جراحی


بررسی روشهای حفظ باروری در بیمارانی که لازم است تحت
درمان های جراحی وشیمی درمانی خاص قرار گیرند

 

 

انتقال دانش و بکارگیری نتایج تحقیقات در حوزه ی ناباروری وتولید مثل


ارتباط تغذیه با ناباروری

نقش اطلاع رسانی به زوجین نابارور

بررسی سبک زندگی و ابعاد اجنماعی فرهنگی زوجین نابارور

بررسی پیامدهای روحی وروانی ناباروری


شناسایی تاثیر عوامل دارویی و گیاهی بر فرایند اسپرماتوژنز
اووژنز و ناهنجاری زایی در مدل های حیوانی


  بررسی علل ناباروری در زوج های نابارور در مرکز ناباروری

بررسی روش های مختلف کشت جنین-

فریز و انجماد تخمک . اسپرم و جنین-

  کشت بافت و جنین

 

تاثیر داروهای کنترل فاز لوتئال در بیماران  IVF