صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > همکاری های مشترک 

 


تفاهم نامه علمی بین مراکز
مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مرکز تحفیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه عاوم پزشکی هرمزگان