عنوان       

نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

محل نمایی شدن

نویسنده

Comparison of single and multiple-dose methotrexate therapy for ectopic pregnancy: a clinical trail

Malihe Amirian  , Minoo Rajaee  , Usha Moayedi , Fariba Mohammadi , Saeid Hossein

 

Life Science Journal

Life since journal 2013,10(1)

ISI

اول

 Effects of Matricaria Chamomile on Prevention of Abdominal

Adhesions among female rate

Rhaman Aside

Somaye Khakpour

Mohammad Borzoie3

, Forugh Mahmudi

Soghra Fallahi

 

Revievw form of Bradleya

Revievw form of Bradleya

ISI

مسئول

Sensation Seeking and Stress. Is There a Relation?

 

 

Iman Ghasemzadeh  , Mahin Askari   , Mehdi Bayati, Ali Akbar Hesam, Javad  Golmirzaee, Hamid Haghighi  , Ali Safari Kolsum Adalatpanah Sakineh Fallahi

 

Life Science Journal

 

Life Science Journal 2013;10(9s) 

 

ISI

مسئول

Misoprostol versus Surgical Intervention for Incomplete Abortion in Ira

Samie Karimi

, Minoo Rajaei

, Mahboobeh Nasrollahi

, Yaghoub Hamedi

, Kamelia Madani

, Esmaeil Aliabadi

 

Life Science Journal

 

Life Science Journal 2013;10(7s

ISI

مسئول

Role of oxidative stress in male in fertility

Sajjad Zare

Yaser Rahmani

, Tasnim Eghbal Eftekhaari

Azita Faramarzi

Azin Alavi

Soghra Fallahi

International Electronic Journal of Medicine (IEJM

2013

copernicous

مسئول

The effects of intra peritoneal  satureja khuzestanica comparedwith vitamin c on the prevention of post surgical adhesion

Soghra Fallahi

Revievw form of Bradleya

2013

ISI

مسئول

Investigation of the epidemiology of hypertension and BMI in the adult population in the  province of

Hormozgan, during 2011

Sakineh Dadipoor

,Sakineh Fallahi

Ali Safari Moradabadi

Amin Ghanbarnejad4

,Hossein Montazerghaem

 

Life Science Journal

Journal 2013;10(10s

ISI

اول

Prevalence of psychiatric symptoms among students of Nursing at Azad and state university of Bandar-e-Abbas city 2012

Seyed Reza Mirsoleymani

Fereshte Mazhariazad,Hamid Haghighi,AliAkbar Hesam.Morteza salimi

Life since journal

Life since journal 2013,10(1)

ISI

مسئول

Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients 

 

 

 

 

 

 

Misoprostol versus High Dose Oxytocin and Laminaria in Termination of Pregnancy in Second Trimester

Pregnancies

 

Mehrdad Sharifi

, Hamidreza Samimagham

Javad Golmirzaei

Maryam Baghban

, Saed Hosseini

Abbas Paknahad

 Roksana  Borran  Payam Sadeghi

Azin Alavi 

, Minoo Rajaei

2, Malihe Amirian1

, Lili Nikuee Ghazvini

 

International Electronic Journal of Medicine (IEJM

April 2013, Volume 2, Issue 1, Pages: 27-34

copernicous

همکار

 

 

 

 

Annual review of mortality frequency at Shahid Mohammadi hospital in Bandar-Abbas

 

 

 

Nazar Nejad, Fatemeh Keshavarz  4 Ahmad Haghiri Dehbarez , Fereshteh Jafariyan , hamid nasiri , mehrnaz Haghighi , Mehdi lalehzari  , Mirza Ali

 

 

 

 

 

 

Life Science Journa

 

 

 

Life Science Journal 2013;10(9s

 

 

 

ISI

 

 

 

 

 

 

 

همکار

 

 

Comparing two training methods, traditional CPR skill and distance training at the Red-crescent

organization in Hormozgan province

Parvin Rezaei  , Ali Safari moradabadi , Hossein Montazerghaem , Hamid Reza Miri , Abbas Paknahad , Ali

Alavi

 

Life Science Journal

Life Science Journal 2013;10(9s

ISI

نفر دوم

 

Prevalence of legal abortions and correlated causes in a central women’s hospital in south of Iran (2009-2012)

 

Sakineh Dadipoor , Ali Safari Moradabadi

, Fatemeh Esmaeelion

, Tasnim Eghbal Eftekhaari

 Azin Alavi

,Sakineh Fallahi

, Zahra Zangnh

Life Science Journal

Life Science Journal 2013;10(12s)     

ISI

مسئول

Prevalence of head trauma causes in Bandar Abbas-Iran

Seyed Ali Alavi

, Mohsen Taghaviasl

Naimeh Baghr Zadeh Homaii

 

Life Science Journal 2013;10(12s)     

Life Science Journal 2013;10(12s)     

ISI

2013

بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان

دکتر مینو رجایی ،حمبد حقیقی ،سکینه  دادی پور ، صغری فلاحی ،مرتضی سلیمی ،

مجله پزشکی هرمز گان

شماره سوم مرداد 92

فارسی ، علمی پژوهشی

نفر اول

شیوع پرفشاری خون و عوامل مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر بندر عباسدر سال 90

علی صفری مرادآبادی1،سکینه فلاحی2،امین قنبر نژاد 3،سکینه دادی پور*4،مرضیه نیک پرور5

مجله پزشکی هرمز گان

 

فارسی ، علمی پژوهشی

مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان طرح

تاریخ تصویب

مقایسه اثر شستشوی واژن با اسید استیک 3 % در افزایشاثرمیزوپروستول در ختم حاملگی در سه ماهه اول و دوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1390

 

1392

بررسی شیوع پره اکلامپسی در استان هرمزگان در سال 1391

1392

تعیین علل مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال در بیمارستان کودکان شهرستان بندر عباس طی سالهای 1391-1390 در سال 92

 

 

1392

تعیین وابستگی به پیامک متنی (تلفن همراه )و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان در سال 1392

 

 

1392

بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1392

 

 

1392

بررسی شیوع پرفشاری خون  و عوامل مرتبط با آن در افراد  بالای 30 سال شهر بندر عباس در سال 1391-392

 

1392

بررسی رفتارهای باروری در زنان دارای کودک مبتلابه تالاسمی ماژورمراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص ابوریحان شهربندر عباس در سال 1392

 

 

1392

:   ارتباط بین سلامت روانی و شیوه های سازگاری والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستان بندر عباس در سال 1392

 

1392

فروانی سقطهای قانونی  و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به  بیمارستان شریعتی  شهر بندر عباس طی سالهای 1392-1388

 

 

1392

بررسی رابطه  فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرتوکاران  شاغل در بخش های مختلف پرتونگاری در بیمارستان های بندرعباس در سال 1392

بررسی میزان شیوع پیکا  وعوامل مرتبط با آن در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان بندر عباس در سال 92

 

 

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان طرح

تاریخ تصویب

مقایسه اثر شستشوی واژن با اسید استیک 3 % در افزایشاثرمیزوپروستول در ختم حاملگی در سه ماهه اول و دوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 1390

 

1392

بررسی شیوع پره اکلامپسی در استان هرمزگان در سال 1391

1392

تعیین علل مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال در بیمارستان کودکان شهرستان بندر عباس طی سالهای 1391-1390 در سال 92

 

 

1392

تعیین وابستگی به پیامک متنی (تلفن همراه )و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان در سال 1392

 

 

1392

بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1392

 

 

1392

بررسی شیوع پرفشاری خون  و عوامل مرتبط با آن در افراد  بالای 30 سال شهر بندر عباس در سال 1391-392

 

1392

بررسی رفتارهای باروری در زنان دارای کودک مبتلابه تالاسمی ماژورمراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص ابوریحان شهربندر عباس در سال 1392

 

 

1392

:   ارتباط بین سلامت روانی و شیوه های سازگاری والدین کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستان بندر عباس در سال 1392

 

1392

فروانی سقطهای قانونی  و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به  بیمارستان شریعتی  شهر بندر عباس طی سالهای 1392-1388

 

 

1392

بررسی رابطه  فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرتوکاران  شاغل در بخش های مختلف پرتونگاری در بیمارستان های بندرعباس در سال 1392

بررسی میزان شیوع پیکا  وعوامل مرتبط با آن در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان بندر عباس در سال 92

 

 

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : مقالات_92.pdf           حجم فایل 229 KB